Kvalitet & miljö

Kvalitet och miljö

Hög kvalitet och lyhördhet är våra hörnstenar. Vi bedriver ett ständigt förbättrings- och miljöarbete för att kunna bidra till utveckling inom vår kategori. Vi är stolta över att kunna erbjuda svenska kvalitetsprodukter, odlade av bönder i vår närhet med strävan att minska miljöpåverkan.

Vi har tagit fram en utvecklingsfilosofi för att det ska vara enklare att förstå på vilket sätt vi bäst kan vara till hjälp för våra kunder.

Certifiering

LPM Potatis är certifierat enligt RIP, ”Riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete i packerier för matpotatis resp. frukt & grönsaker”.  Riktlinjerna visar hur man identifierar och beskriver åtgärder som säkerställer kvalitén hos den potatis som levereras av SMAK-anslutna packerier.

Identifiering och implementering av goda rutiner för kvalitets- och miljöarbete skall möta de grundläggande krav som samhället ställer i form av lagstiftning samt konsumenternas högt ställda krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet.

RIP innehåller följande avsnitt:

– Företagest organisation
– HACCP (Riskanalys och kritiska kontrollpunkter)
– System för spårbarhet och märkning
– Miljöarbete
– Kvalitetsstyrning
– Arbetsmiljö

Alla produkter från LPM ska hålla högsta kvalitet och representera omtanke om miljö, hälsa och välmående.

100% Förnybar el

Som del av vårt miljöarbete väljer vi att enbart köpa el som kommer från 100% förnybara energikällor!

LPM Potatis AB

Trulstorp 109, 312 96 Laholm
Telefon: 0430-484 70
E-post: info@lpm.se