Skador och sjukdomar

Vid leverans av matpotatis från odlaren till LPM analyserar SMAK ( www.smak.se ) ett mindre part och noterar skador och sjukdomar som ligger till grund för det pris som odlaren erhåller.
LPM tvättar och polerar polerar potatisen som därefter elektroniskt sorteras i olika kvalitéer/storlekar då skadade/angripna knölar plockas bort.


Notera att bilder visar på alla förekommande typer av skador/sjukdomar på potatis som kan förekomma på potatis i Sverige - ytterst få av dessa finns i inleveranserna till LPM.

Ladda ner dokumentet om skador och sjukdomar HÄR.

 

Här kan ni ladda ner det dokument som vi vill att ni skriver under och sänder till oss, Krav på odlare, leverantörer samt Instruktioner för skörd.