Bli glad av potatis

LPM Potatis är ett företag som blickar framåt och värnar om miljö, hälsa och välmående. Bli glad av potatis.

 

Bakgrund konceptet

I samband med omprofileringen av LPM Potatis har det varit viktigt för oss att också ge vår svenska potatis ett ordentligt lyft. Låt oss inte glömma att potatis är jordens guld, en naturskatt som fungerar lika bra i basmat som på exklusiva restauranger. Dess goda lagringsmöjligheter och breda användningsområden ger potatisen en absolut särställning i vår nordiska matkultur.

Konceptet "Man blir glad av potatis" ska därför ses som vår egen, högst personliga hyllning, till världens bästa matprodukt och återfinns därför numera på alla våra förpackningar.