Certifiering

LPM Potatis är certifierat enligt RIP, "Riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete i packerier för matpotatis resp. frukt & grönsaker".  Riktlinjerna visar hur man identifierar och beskriver åtgärder som säkerställer kvalitén hos den potatis som levereras av SMAK-anslutna packerier.

Identifiering och implementering av goda rutiner för kvalitets- och miljöarbete skall möta de grundläggande krav som samhället ställer i form av lagstiftning samt konsumenternas högt ställda krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet.

RIP innehåller följande avsnitt:

- Företagest organisation
- HACCP (Riskanalys och kritiska kontrollpunkter)
- System för spårbarhet och märkning
- Miljöarbete
- Kvalitetsstyrning
- Arbetsmiljö

Alla produkter från LPM ska hålla högsta kvalitet och representera omtanke om miljö, hälsa och välmående.

 

100% Förnybar el

Som del av vårt miljöarbete väljer vi att enbart köpa el som kommer från 100% förnybara energikällor!

S_73_100_skaermklipp